Kategorier
Nyheter

Pressrelease

 Glumslövs byalag vill bidra i kampen mot diabetes typ-1, barndiabetes

 

Under 2012 genomförde Glumslövs byalag och Glumslövs skola aktiviteter som samlade in pengar till Barncancerfonden (slutresultatet blev klart igår det insamlade beloppet blev 73.400 kronor – i en by med knappt 3000 invånare) och i år kommer satsningen rikta sig till Barndiabetesfonden. Som ett led i detta har byalaget initierat ett samarbete med Barndiabetesfonden Skåne och där alla pengar som kommer in oavkortat skänks till forskning kring diabetes typ-1.

 

I Sverige insjuknar årligen ca 800 barn i diabetes, och det finns mellan 7-8000 barn i landet som dagligen kämpar med sin behandling. Diabetes typ-1 är en kronisk autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret går till angrepp mot den egna kroppens insulinproduktion och det finns i dagsläget inget botemedel som gör barnen friska efter att de insjuknat.

Att leva med diabetes innebär en ständig jakt på ett balanserat blodsocker. Ett för högt blodsocker innebär en stor risk att på sikt drabbas av svåra skador på händer, fötter, ögon och njurar. Om blodsockernivån blir för låg kan personen hamna i koma och även dö. För att hitta balansen krävs mellan 5 och 7 tester varje dag, tester som tas genom ett stick i fingret. Varje gång en person med diabetes ska äta krävs insulin, vilket ges antingen med spruta eller via insulinpump. Det kan bli upp till 7 stick ytterligare varje dag i resten av livet. Det blir drygt 4300 stick/år, bara för att må så bra som möjligt.

 

Det finns många fördomar mot diabetes typ-1 och vad det innebär att leva med sjukdomen. Det är därför viktigt att sprida information om vad diabetes typ-1 är och att forskningen kan gå vidare för att nå slutmålet att utrota sjukdomen för gott.

 

Några aktiviteter

 

–       Glumslövs skola har redan påbörjat insamling till Barndiabetesfonden

–       Igår beslöts att under detta år tas det upp kollekt i Glumslövs kyrka  vid två tillfällen till Barndiabetesfonden

–       Välgörenhetskonsert i samband med Glumslövs bidrag till stadens 600 års jubileum

 

Mer information lämnas av Barndiabetesfondens ordförande i Skåne Andreas Bach som nås på tel 0709 17 05 30

 

För Glumslövs Byalag

Lennart Pettersson, ordf.