Kortfattad information från Byalagets senaste styrelse sammanträde.

För första gången i byalagets 15 åriga historia diskuterades och fastställdes igår vilka strategier vill skall arbeta med framöver.
 
Vår övergripande strategi
 
Vi skall vara det bästa alternativet i Skåne vad gäller attraktivt boende!

  • Postombudsservicen tillbaks till Glumslöv! Skrivelse upprättad av Byalaget i dialog med Landskrona stad ställs nu till Posten centralt. Vi ger aldrig upp!
  • Gång- och cykelväg till Ålabodarna, fler gång- och cykelvägar, säkrare trafikmiljö med sänkta hastighetsgränser för genomfartstrafiken. Trafikverket är inte riktigt med på noterna utan vill skjuta upp förändringarna medan Landskrona stad delar Byalagets uppfattning. Vi kräver fortsatt samråd med Trafikverket i dialog med Landskrona stad. Allt för att öka tryggheten framförallt för våra barnfamiljer som blir alltfler.
  • Grannar mot brott. Brottsligheten minskar generellt sett i Glumslöv frånsett villainbrotten där man fortfarande ser en ökning. Byalaget har tagit initiativ till och driver tillsammans med Länsförsäkringar grannsamverkan för nu nära 200 hushåll. Byalaget medverkar också i höst på en säkerhetsmässa i byn den 15:e sept. anordnad av Glumslövs skola där bl a detta, trafik m.m. tas upp
  • 55+ boende i Glumslöv! Efter sommaren blir et ett allmänt informationsmöte med bl a byggföretag, Landskrona stad, HSB.  i Landskrona, Landskronahem m fl samt naturligtvis pensionärsorganisationerna. Redan nu kan konstateras att intresset och förväntningar är höga.  

 
Naturligtvis blir det även i år Glumslövsdag. Denna inträffar den 4:e september – reservera en dag fylld med en lång rad aktiviteter som genomförs med våra föreningar, organisationer och företag! 
 
Mvh
Lennart Pettersson
ordförande