Kategorier
Nyheter

Strategidokument för Glumslövs Byalag

Glumslövs samhälle är en ort i stark förändring med alltfler nyinflyttade barnfamiljer och med ett ökande servicebehov för den äldre befolkningen.

Samtidigt görs hela tiden omprioriteringar som kan innebära minskad/försämrad service.

Detta ställer särskilda krav på byalaget som samtalspart med Landskrona stad och som språkrör för byns invånare.

Byalagets övergripande mål är

Glumslöv skall vara det bästa alternativet i Skåne vad gäller attraktivt boende.

Detta skall vi uppnå genom att i nära dialog med invånarna se till att goda levnadsförhållanden i ett långsiktigt hållbart samhälle skapas. 

Våra konkreta delmål i ett kortare perspektiv är

 • Säkrare trafikmiljö bl a gång- och cykelväg till Ålabodarna
 • 55+ boende i Glumslöv
 • Postombudsservicen tillbaks till Glumslöv
 • Grannsamverkan – grannar mot brott
 • Ett socialt ”forum” för invånarna
 • Öka/fördjupa samverkan med Glumslövs skola
 • Deltaga i Landskrona stads 600 års jubileum
 • Representation i leader Skåne nordvästs styrelse (leadermedel även till Glumslöv)

På lite längre sikt vill vi:

 • Vara en samlande kraft för byns gemensamma intressen och även för byns företag.

För att nå såväl de kortsiktiga målen som det långsiktiga krävs bl a 

 • Fler medlemmar
 • Öka dialogen bl a genom hemsidan men också genom fysiska dialogmöten 
 • Bibehålla och fördjupa dialogen med Landskrona stad
 • Aktiv marknadsföring

Ladda ner: Strategidokument för Glumslövs Byalag

Glumslövs Byalag   2011-06- 23