Kategorier
Nyheter Okategoriserade

Trekanten

Som svar på insänd skrivelse till Byalagets hemsida och pågående diskussion på Facebook har styrelsen vid sitt augustisammanträde beslutat att
ta initiativ till och inbjuda såväl bybor, HSB.:s ledning som repr. från Landskrona Stad till ett informations- och dialogmöte så snart som möjligt.

Byalagets styrelse