Kategorier
Okategoriserade

Samrådsmöte om Trekanten!

Gör Din röst hörd och kom på samrådsmöte om den s.k. Trekanten i Glumslöv!
Mötet äger rum den 23:e september kl18.00 på Glumslövs Skola.
Du träffar såväl ledningen för HSB som representanter från Landskrona Stad
Samrådshandlingar m.m. hittar du på nedanstående länk.
Väl mött och välkomna!
önskar Byalaget
http://www.landskrona.se/bo-bygga/Bo-i-Landskrona/Detaljplaner/Aktuella-planer/Handelsmannen-1—Detaljplan-foer-samraad.aspx