Kategorier
Okategoriserade

På G i Glumslöv 2015

I år har styrelsen vid sitt senaste sammanträde beslutat att särskilt fokus skall ägnas dessa för byn viktiga åtgärder:

 

 • Gång och cykelväg till Ålabodarna finns i plan senast 2016 (stad och trafikverket)
 • Vara en aktiv part i förverkligandet av 55 plus boende i byn
 • Fortsatt arbete med att förbättra servicen i byn i olika avseenden
 • Fördjupa och utveckla samarbetet med staden t ex öka bussförbindelser, minskat buller m m
 • Glumslövsdagen i år den 19:e september skall vara en aktivitet där så många som möjligt medverkar – dagen skall också innebära att vi gör en samhällsinsats: I år samlar vi in medel till Prostatacancerfonden och ”draghjälp” har vi av mc gänget Kasern Riders (som fö har 140 medlemmar, varav några i byn). Musikfondsstipendieutdelning till talangfulla musiker fortsätter vi också naturligtvis – ansökan senast 9:e juni och audition i augusti
 • Fortsätta det framgångsrika arbetet med att förebygga bostadsinbrott
 • Fördjupa och utveckla samarbetet med skola och bibliotek
 • Ökad satsning på fler medlemmar inte minst fler företag
 • Vara aktiv i besvarande av remisser avs översiktsplaner m m
 • Utveckla hemsida och facebook genom bl a medverkan av ungdomar i byn
 • Fördjupa och utveckla vår strategi i riktning mot ”Destination Glumslöv”

Glumslöv Skånes mest attraktiva boende!