På förekommen anledning:
Som ett förtydligande vill vi informera om att Life Q som tidigare funnits i vår by nu finns i Helsingborg.
Adressen är Björnmarcksgatan 4 i Helsingborg  tel 042 21 80 88