Verksamhetsberättelse för Glumslövs Byalag – behandlas på vårt årsmöte den 10:e mars kl 19:00 i Glumslövs Församlingshem. Då presteras även ny verksamhetsplan för det kommande året
Väl mött och välkomna!
Mvh
Lennart
Ordförande