På Glumslövs Byalags årsmöte den 14:e mars 2017 valdes nya styrelseledamöter.
Här presenteras den nya styrelsen och dess viktiga resurspersoner:

Michael Linck, ny föreningsordförande, 1 år

Ledamöter:
Jessica Mårtensson, 1 år
Michael Wennbom, 1 år
Anders Zäll, 1 år
Jan Åkerlund, 2 år
Leila Khammari, 2 år
Anna Svensson, 2 år
Anna Pankko, 2 år

Adjungerande:
Bengt Åke Nilsson
Ulf Oldenby
Ronny Persson

Revisorer:
Bengt Ek
Jennie Karlsson
Bengt Ale (ersättare vid behov)

Valberedning:
Annette Ström
Ulla Persson
Magnus Andersson
Charlotte Flood Johansson

På årsmötet avtackade vi även fyra ledamöter för deras stora engagemang och betydelsefulla insatser i Glumslövs byalag:
Olof Pankko
Charlotte Flood Johansson
Mats Karlsson Viebke
Kalle Teimar

På årsmötet informerade Annika Wågsäter från brottsförebyggande rådet på Landskrona Stad om deras arbete och brottsstatistik i Landskrona kommun. Statistiken visar att 40% av alla inbrott gäller stöld. Enligt statistiken har villainbrotten minskat. Annika hävdade att den nedåtgående trenden beror på de pågående gränskontrollerna.

Som privatperson vill vi tipsa om att anmäla alla brott. Då blir det lättare för polisen och avgöra vilka resurser de behöver tillsätta. Se över dörrar, fönster och lås. Från byalagets sida tackar vi Annika Wågsäter för sin tid att komma och engagera sig på årsmötet och för invånarna i Glumslöv.