Glumslövs byalag arrangerar Glumslövsdagen och stipendieutdelning av Guldnoten den 9 september.

Vill du vara med som utställare eller medverka?

Den 12 juni bjuds utställare och medverkande in till en informationskväll. Vi träffas i GFFs klubbstuga vid idrottsplatsen kl. 18.00.


Har du frågor?
Kom i kontakt med Glumslövs byalag via vår kontaktsida.

Bli medlem
Vi är starkare tillsammans. Bli medlem för 150 kr per familj, betala via bankgironr: 405-1066. Ange namn, gatuadress, telefonnummer och e-postadress.