Länsförsäkringar, Kvistofta församling och Glumslövs Byalag inbjuder till informationskväll.

Torsdagen den 17:e mars  kl. 18.30 på Glumslövs församlingshem

Den senaste tidens ökande bostadsinbrott i bl a Glumslöv har medfört att våra invånare efterfrågat vad som görs och vad som kan göras för att förhindra och förebygga bostadsinbrotten i samhället.

Därför har vi beslutat att gemensamt bjuda in till denna informationskväll.

Vi kommer dels att få konkreta tips och råd och dels information om vad Landskrona stad gör på  kort och lång sikt. Denna information svarar närpolischefen Mats Karlsson och Landskrona stads trygghetssamordnare Annika Wågsäter för.

Dessutom kommer Annika Hägg från Länsförsäkringar Skåne och informerar och lämnar tips om hur du kan förebygga inbrott.

Kvällen avslutas med att mötet tar fram en konkret handlingsplan i syfte att motverka inbrottsvågen i Glumslöv

För mer info maila till info@glumslovsbyalag.se

Väl mött och välkomna!
Glumslövs Byalag