Glumslövs byalags samrådsyttrande till Trafikverket gällande cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna.

Länk till pdf här