Kategorier
Pressmeddelande

Pressmeddelande

Glumslövs Byalag, Örenäs slott och Glumslövs skola har gemensamt utarbetat förslag till Glumslövs bidrag till Landskrona stads 600 års jubleum. Vi hoppas såklart på en fartfylld jubleumsvecka i Glumslöv. Väl mött och välkomna!

Pressrelease
Glumslövs Byalag beviljades 85.000kronor för byalagets bidrag till Landskrona Stads Jubileum, kallat:

GLUMS BALUNS

Inledning
Avsikten med vår ansökan att skapa ett mervärde för stadens många olika aktiviteter. Detta mervärde vill vi skall uppmärksammas och synliggöras under en vecka i Glumslöv i samband med att vi firar Glumslövsdagen  den 9:e tom den 15:e september 2013.

Ambitionen och förhoppningen är att såväl föreningar, organisationer och företag skall känna ett engagemang för stadens jubileum.

Det blir en rad olika aktiviteter denna vecka och veckan avslutas med:

Mat- och kulturevent på Örenäs Slott – Glums BALUNS
Veckan avslutad med ett mat och kulturevent på Örenäs Slott. Här kommer den kända TV kocken Tareq Taylor att laga mat på lokala produkter levererade från lokala producenter. Allt kommer att ske utomhus under tält.

Musikunderhållning planeras med lokala band och musiker.

Det blir fritt inträde.

För Glumslövs Byalag, den 26:e april 2012

Lennart Pettersson
Ordf.