Kategorier
Nyheter

Premiärflaggning

Fredagen den 11/5 är det dags att hissa byalagets nya flagga för första gången.
Klockan 11.30 går flaggan till väders.
Väl mött vid milleniestenen!