Hur kan vi förebygga/förhindra inbrott?

Länsförsäkringar, Kvistofta församling och Glumslövs Byalag inbjuder till informationskväll. Torsdagen den 17:e mars  kl. 18.30 på Glumslövs församlingshem Den senaste tidens ökande bostadsinbrott i bl a Glumslöv har medfört att våra invånare efterfrågat vad som görs och vad som kan göras för att förhindra och förebygga bostadsinbrotten i samhället. Därför har vi beslutat att gemensamt bjuda in till…

av admin 2011-02-22 Av