Kategorier
Aktuella projekt Nyheter

Brev till Trafikverket

Förslag till trafikåtgärder i Glumslövs samhälle
I ett snabbt växande samhälle med redan hög trafikintensitet är det både viktigt och angeläget att uppmärksamma trafikstörningar i ett tidigt skede.

Glumslövs Byalag har därför valt att uppvakta Landskrona stad för att diskutera dels de höga hastigheterna på genomfartsleden väg 1350 och dels om säker gång- och cykelväg till badstranden i Ålabodarna..

Väg 1350
Här har en enskild Glumslövsbo engagerat sig och dels samlat in cirka 800 namnunderskrifter för sänkt hastighet på vägen och dels lämnat in särskild skrivelse till Landskrona stad (bifogas).

Det är byalagets uppfattning att det är viktigt att Trafikverket uppmärksammar och överväger flera åtgärder däribland sänkt hastighet. Landskrona stad delar denna uppfattning och kan för sin del tipsa om hur trafikåtgärder mycket framgångsrikt genomförts i t ex Häljarp.

Gång och cykelväg till Ålabodarna
Glumslövs byalag har föreslagit att gång- och cykelväg anläggs från Glumslövs samhälle till Ålabodarna. Skälet till detta är bl a av trafiksäkerhetsskäl men också för att bibehålla och utveckla ett redan väl fungerande miljömässigt hållbart trafiknät även i byarna. Förhoppningsvis delar även Trafikverket denna uppfattning.  Vi vet att många barnfamiljer upplever att vägen till badet är hårt trafikerad med stor risk för olyckor. Den enda ytan att gå och cykla på är vägrenen utmed Ålabodsvägen som är en 70 väg. Vi vill därför naturligtvis se till att åtgärder vidtas så att man på ett trafiksäkert sätt kan ta sig bl.a. till och från stranden. Vi menar dessutom att det är självklart att möjligheten att söka extern finansiering via EU (leader) bör tillvaratas.

Vi har informerats om att denna väg finns med i Landskrona stads sammanställning och prioritering över planerade cykelvägar, skickad till ansvarig för cykelplanering på Trafikverket. Vi hoppas att ett beslut om att starta planering och genomförande snarast kan fattas.

Nästa steg i processen bör vara att parterna dvs. Landskrona stad, Trafikverket och Glumslövs byalag träffas och diskuterar hur och på vilket sätt den fortsatta planeringen bäst bör fortsätta.

Koordinator för detta möte  föreslås vara trafikingenjören Birthe Bunke, Landskrona stad.

För Glumslövs Byalag
Lennart Pettersson
v. ordf.

Kategorier
Glumslövsdagen Nyheter

Det blir Glumslövsdag i år också

Några korta punkter om vad som behandlades på  Glumslövs Byalags styrelse den 24:e maj

  • Det blir Glumslövsdag i år också. Dagen bestämdes på gårdagens möte till den 4:e september och kommer bl a att genomföras i samband med att Glumslövs scoutkår har fotrally m m Vi kommer liksom förra året att bjuda in intressenterna till en samordningsgrupp som ansvarar för planering och genomförande av dagen. Till denna grupp utsågs  från byalaget  Annette Ström, Heleéne Persson, Michael Herbing och Lennart Pettersson. Nytt för i år blir att vi också kommer att  bjuda in företagen i byn. Kanske kan det bli öppet hus på något företag på Glumslövsdagen? 
  • Det konstaterades att det var mycket aktivititer och många föräldrar och glumslövsbor  på skolans öppet hus den 21:a maj där också byalaget hade ett informationsbord. Vår nya folder hade en “strykande” åtgång.
  • Vi behandlade också den skrivelse som glumslövsbon Inga Jansson gjort till Posten. Byalaget tog ju initiativ till “postupproret” i Glumslöv och delar naturligtvis Inga Janssons uppfattning om att vi vill ha tillbaka postservicen till Glumslöv! Styrelsen beslöt att i samråd med Landskrona stad göra en förnyad framställan till Posten om att Posten flyttas tillbaka till Glumslöv.
  • Vi kommer att fortsätta att utveckla vår hemsida och göra den mer attraktiv och lättläst. Kom gärna med synpunkter vad ni vill skall finnas på hemsidan!
  • Grannsmverkan och grannar mot brott har blivit en viktig och efterfrågad aktivitet i Glumslöv efter det välbesökta mötet med Länsförsäkringar, Landskrona stad och Polisen i Glumslövs kyrka i mitten av mars. Vi fortsätter att utveckla detta. 
  • Vi beslöt också att medverka på Glumslövs skolas säkerhetsmässa den 15:e september
     

Härutöver fortsätter vi att kämpa för fler gång- och cykelvägar och prioritet ett gång- och cykelväg till Ålabodarna – fortsatt kontakt med Trafikverket och Landskrona stad finns på dagordningen att verka för att det blir seniorbostäder  också Glumslöv – ett allmänt informationsmöte blir det efter sommaren 
 
Slutligen kommer vi att ha ett strategimöte innan sommaren där vi diskuterar och fastställer byalagets  mål  på kort och lång sikt – siktet inställt på 2015
 
Mvh
Lennart Pettersson
ordf. Glumslövs Byalag

Kategorier
Nyheter

Byalaget på skolans Öppet Hus.

Glumslövs byalag medverkade på Glumslövs skolas öppet hus den 21 maj och presenterade bl a en rykande färsk folder.

Dagen var mycket lyckad! Nu hoppas vi på fler medlemmar!

Kategorier
Nyheter

Barnloppis Idrottshallen

Välkommen till Glumslövs stora barnloppis! den 2 april

Vill du också handla miljövänligt?

Här kan du fynda allt som har med barn att göra! Kläder upp till storlek 170, skor, leksaker, barnvagnar, bebisgrejor mm, mm.

Loppisen hålls två gånger per år i Glumslövs idrottshall.

OBS! Kommer du med bil vänligen beakta att det är ont om parkeringsplatser.

Välkommen!

Kategorier
Nyheter

Hur kan vi förebygga/förhindra inbrott?

Länsförsäkringar, Kvistofta församling och Glumslövs Byalag inbjuder till informationskväll.

Torsdagen den 17:e mars  kl. 18.30 på Glumslövs församlingshem

Den senaste tidens ökande bostadsinbrott i bl a Glumslöv har medfört att våra invånare efterfrågat vad som görs och vad som kan göras för att förhindra och förebygga bostadsinbrotten i samhället.

Därför har vi beslutat att gemensamt bjuda in till denna informationskväll.

Vi kommer dels att få konkreta tips och råd och dels information om vad Landskrona stad gör på  kort och lång sikt. Denna information svarar närpolischefen Mats Karlsson och Landskrona stads trygghetssamordnare Annika Wågsäter för.

Dessutom kommer Annika Hägg från Länsförsäkringar Skåne och informerar och lämnar tips om hur du kan förebygga inbrott.

Kvällen avslutas med att mötet tar fram en konkret handlingsplan i syfte att motverka inbrottsvågen i Glumslöv

För mer info maila till info@glumslovsbyalag.se

Väl mött och välkomna!
Glumslövs Byalag