Kategorier
Okategoriserade

Anteckningar från byastämman

På årets byastämma hade vi valt att fokusera på att förebygga/förhindra bostadsinbrott eftersom Glumslöv varit mkt hårt drabbad. Det kunde också närpolischefen Anneli Manelli och Stefan Bengtsson chefen för den nya myndigheten i Landskrona BISU konstatera då man visade statistik. På mötet lästes också bifogat brev från kommunalrådet Torkild Strandberg upp (klicka på länken längst ned i detta inlägg för att läsa brevet).
I byn fortsätter vi oförtrutet arbetet med Grannar mot brott och hoppas på snabbt ingripande fr polism när så krävs liksom särkilt riktade insatser.
 
Det valdes också en ny styrelse:

Lennart Pettersson, ordf omval
Michael Herbing v ordf omval
Birgitta Stridh sekr omval
Jenny Carlsson kassör nyval
Jens Wittström ledamot omval

Helena Sari ledamot nyval
Josefin Yjord ledamot nyval
Michael Wennbom ledamot nyval
 
revisorer
John-Erik Nilsson omval
Ander Zäll omval
Bengt Ek omval
 
valberedning 
Ulla Persson omval
Magnus Granbom omval
Annette Ström omval
Johan Nilsson omval
 
Mvh
Lennart Pettersson