Några korta punkter om vad som behandlades på  Glumslövs Byalags styrelse den 24:e maj

  • Det blir Glumslövsdag i år också. Dagen bestämdes på gårdagens möte till den 4:e september och kommer bl a att genomföras i samband med att Glumslövs scoutkår har fotrally m m Vi kommer liksom förra året att bjuda in intressenterna till en samordningsgrupp som ansvarar för planering och genomförande av dagen. Till denna grupp utsågs  från byalaget  Annette Ström, Heleéne Persson, Michael Herbing och Lennart Pettersson. Nytt för i år blir att vi också kommer att  bjuda in företagen i byn. Kanske kan det bli öppet hus på något företag på Glumslövsdagen? 
  • Det konstaterades att det var mycket aktivititer och många föräldrar och glumslövsbor  på skolans öppet hus den 21:a maj där också byalaget hade ett informationsbord. Vår nya folder hade en ”strykande” åtgång.
  • Vi behandlade också den skrivelse som glumslövsbon Inga Jansson gjort till Posten. Byalaget tog ju initiativ till ”postupproret” i Glumslöv och delar naturligtvis Inga Janssons uppfattning om att vi vill ha tillbaka postservicen till Glumslöv! Styrelsen beslöt att i samråd med Landskrona stad göra en förnyad framställan till Posten om att Posten flyttas tillbaka till Glumslöv.
  • Vi kommer att fortsätta att utveckla vår hemsida och göra den mer attraktiv och lättläst. Kom gärna med synpunkter vad ni vill skall finnas på hemsidan!
  • Grannsmverkan och grannar mot brott har blivit en viktig och efterfrågad aktivitet i Glumslöv efter det välbesökta mötet med Länsförsäkringar, Landskrona stad och Polisen i Glumslövs kyrka i mitten av mars. Vi fortsätter att utveckla detta. 
  • Vi beslöt också att medverka på Glumslövs skolas säkerhetsmässa den 15:e september
     

Härutöver fortsätter vi att kämpa för fler gång- och cykelvägar och prioritet ett gång- och cykelväg till Ålabodarna – fortsatt kontakt med Trafikverket och Landskrona stad finns på dagordningen att verka för att det blir seniorbostäder  också Glumslöv – ett allmänt informationsmöte blir det efter sommaren 
 
Slutligen kommer vi att ha ett strategimöte innan sommaren där vi diskuterar och fastställer byalagets  mål  på kort och lång sikt – siktet inställt på 2015
 
Mvh
Lennart Pettersson
ordf. Glumslövs Byalag