Kategorier
Nyheter

Glumslövsinsamlingen

Glumslövs Byalag deltar i kampen om att utrota Barndiabetes

 

I dialog och samarbete med Barndiabetesfondens lokalförening  i Skåne och dess ordförande Andreas Bach har vi startat insamlingen av medel till forskning. Detta är en av flera aktiviteter under Landskrona Stads 600 års jubileum. 

Här kommer en kort introduktion om Barndiabetesfonden (mer info hittar du på deras hemsida www.barndiabetesfonden.se):    

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. När barn får diabetes så är det nästan alltid fråga om typ 1 diabetes, som därför också kallas barndiabetes.

Typ 1 diabetes blir allt vanligare. Det är den vanligaste livshotande, kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige idag, och trots intensiv, omfattande, daglig behandling drabbas många barn och unga av allvarliga komplikationer.

Det enda som kan ändra på detta är forskning!

Vårt Plusgiro är 90 00 59-7 (Bg 900-0597)

Du kommer kontinuerligt att kunna följa insamlingsresultatet  på vår hemsida och en separat redovisning planerar vi att lämna vid Välgörenhetskonserten den 14:e september som är grand final för Glums BALUNS dagarna.

 

Styrelsen för Glumslövs Byalag