Kategorier
Aktuella projekt Nyheter

Informationsmöte 20:e oktober, 55+/seniorboende i Glumslöv!?

Glumslövs Byalag inbjuder till ett allmänt informationsmöte, torsdagen den 20:e oktober kl. 18.30, lokal: Glumslövs Församlingshem. Målsättningen och ambitionen med denna kväll är att diskutera praktiska möjligheter och förutsättningar för 55+ och seniorboende i Glumslöv.

Program
Kl. 18.30 Byalagets ordförande Lennart Pettersson  hälsar välkommen och ger en kort bakgrund till kvällens möte
Kl. 18.40 Kommunalrådet Torkild Strandberg redogör för  Landskrona Stads planering
Kl.19.10 VD för HSB. Landskrona Kenneth Håkansson informerar om vad de gjort och vad som planeras
Kl. 19.30 Carl-Gustaf Fritz  från Seniorgården informerar om sina erfarenheter och vad som planeras just nu
Kl. 19.50 VD för Landskronahem Helena Fremle har ordet

Härefter följer en diskussion med föredragshållare och inbjudna gäster,  från Landskrona Stad: tf. kommundirektör Stefan Johansson, samhällsbyggnadschef Fredrik von Platen, Caroline Dahl och Christoffer Lindskov från stadsbyggnadsförvaltningen och från omsorgsförvaltningen förvaltningschef  Eva Malm samt arkitekt Jon Ossler,  Bonum Seniorboende, arkitekt Lars Malmgren Mirumgruppen, ordförande för SPF i Glumslöv Christer Christersson och ordförande för PRO Ingeborg Kunosson.

Ladda ner program här Program informationsmöte 20 oktober

Väl mött och välkomna önskar

Glumslövs Byalag