På  bylagets senaste styrelsemöte diskuterades bl a
– Byalagets hemsida görs om – ny hemsida publiceras inom kort
– Informationsmöte om 55+ boende  i Glumslöv föreslås äga rum den 13:e alt. 20:e okt., lokal: församlingshemmet i Glumslöv
– Uppvaktning hos Trafikverket planeras i nov.
– Unikt vykort om Glumslöv tas fram inom kort
– Strategidokument för byalaget
– Grannar mot brott – ett fortsatt stort intresse hos våra invånare. Ni som ännu inte är med kontakta Annica Hägg på Länsförsäkringar för uppstartsmöte för ert bostadsområde, Annicas  tel. 042-6338040 eller 076-7738040
 
Med vänlig hälsning och Glad Midsommar önskar Glumslövs Byalag!

Mvh
Lennart Pettersson
ordförande