Om Byalaget

Styrelsen

Föreningsordförande
Michael Linck

Ledamöter
Magnus Andersson
Jytte Nilsson
Jan Åkerlund
Anna Pankko
Mats Strand
Simon Klamborn

Flaggmästare
Ulf Oldenby

Revisorer
Margaretha Robinson