Glumslöv

Det sägs att Glumslöv socken har fått sitt namn efter en bondehövding vid namn Glum eller Glom och som kanske är begravd i någon av traktens ättehögar. Efterleden -löv betyder arv och är en av de äldsta namnformerna med anor från järnåldern.

Glumslöv socken ingick i Rönnebergs härad och är numera en del av Landskrona kommun.

Från 1950-talet byggdes Glumslöv ut i olika omgångar med villabebyggelse. Glumslövs tätort har under 200 år förändrats från två bondbyar till en villaförort mellan Landskrona och Helsingborg. Mer än 90% av de som arbetar pendlar till arbeten utanför Glumslöv. År 2001 fanns 2 165 invånare i Glumslöv i 806 hushåll. Samma år färdigställdes även Västkustbanan genom samhället och det finns numera en pågatågsstation i byn.