Om Byalaget

Styrelse
Magnus Andersson, vice ordförande
Leila Khammari
Simon Klamborn
Ann-Sofie Malmgren, kassör
Anna Pankko, ordförande
Mats Strand
Jan Åkerlund

Flaggmästare
Ulf Oldenby

Revisor
Margareta Robinson