Kategorier
Evenemang

Kallelse till årsmöte med Glumslövs byalag

Varmt välkomna till en föreningskväll som börjar med årsmöte och fortsätter med fika och gästföredrag.

I år har bylaget bjudit in Robert ”Bobbo” Nilsson, vd, Maryhill Estate.

Kom och gör din röst hörd och lyssna på ett föredrag om en av de största satsningarna i vår del av Skåne.

När: onsdagen den 22 maj 2024 kl. 18.30
Var: Glumslövs bibliotek
Hur: Årsmöte och föredrag
Anmälan: Senast den 19 maj, så ordnar vi fika
Dagordning: Handlingar distribueras efter anmälan,
eller i samband med årsmötet.

Tänk på att mötet är för medlemmar. Den som har betalt medlemsavgiften före årsmötet har också rösträtt på årsmötet.

Varmt välkomna hälsar Byalagets styrelse genom
Anna Pankko, ordförande

Bli medlem i byalaget genom att betala in valfri summa, lägst 150 kr, per hushåll och ange: e-post.

Swish: 123 022 43 03
Bankgiro: 405–1066

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Byalaget gällande frågor, idéer och tankar. Du når oss via e-post: info@glumslovsbyalag.se.

Kategorier
Trafiksäkerhet Trygghet

Digital Trygghetsvandring 2024

Glumslövs byalag deltog i Landskrona Stads Digitala Trygghetsvandring under februari.

Vi identifierade ett antal platser i Glumslöv med bristande belysning och dålig trafiksäkerhet som har rapporterats på kommunens hemsida.

Gångstigen från busshållplatsen Ålabodsvägen till gångtunneln vid kyrkan saknar belysning och har buskar som hänger ut från trekanten. För den som går nedför trapporna blir belysningen på gångstigen nedanför nästan bländande.

Dålig belysning i trappor vid gångstig i Glumslöv vid busshållplatsen Ålabodsvägen
Dålig belysning i trappor vid busshållplatsen Ålabodsvägen
Det saknas belysning vid gångstigen vid trekanten i Glumslöv vid busshållplatsen Ålabodsvägen längs Glumslövsvägen.
Dålig belysning längs gångstig vid busshållplatsen Ålabodsvägen

Korsningen mellan Heimdalsgatan, Ålabodsvägen och  Glumslövsvägen är hårt trafikerad och är oöversiktlig med många anslutningsvägar. Att uppgången från gångtunneln kommer upp “mitt i korsningen” är också mindre genomtänkt.

Korsningen mellan Heimdalsgatan och Södra Kvistoftavägen är hårt trafikerad och har skymd sikt samt kundparkering för Matöppet mitt i korsningen. Vid 16 – 18 tiden när byborna handlar på väg hem från jobbet är situationen extra ansträngd. 

Gångstigen mellan Trekanten och Iduns väg saknar belysning.

Infarten i byn på Södra Kvistoftavägen uppfattas som en landsväg där man kan hålla ganska hög fart ända fram till korsningen med Baldersgatan. Det är särskilt problematiskt eftersom det är mycket oskyddade trafikanter på väg till och från pizzerian och golfbanan.

Släckta gatlyktor vid gångstigar bakom Glumslövs skola och Hedebyvägen samt släckt belysning i gångtunneln vid skolan. Detta är rapporterat som åtgärdat från Landskrona Stad.

Släckta gatlampor vid Glumsövs skola och Hedebyvägen åtgärdat av Landskrona stad.
Släckta gatlyktor vid Glumslövs skola och Hedebyvägen, felet är åtgärdat.
Släckta lampor i gångtunnel vid Glumslövs Skola felet är åtgärdat av landskrona stad.
Släckta lampor i gångtunnel vid Glumslövs Skola, felet är åtgärdat

Gångstigen mellan Viktorshögsvägen och macken vid Milstolpen behöver en mer genomtänkt lösning för att hindra biltrafik och dämpa farten på cyklar och sparkstöttingar än de betonggrisarna som finns där nu. 

Från Dommarringen på Annetorp finns det en informell genväg upp för slänten och över Glumslövsvägen mot Viktorhögsvägen och macken vid Milstolpen. En permanent lösning liknande övergången i norra delen av byn skulle vara önskvärd. 

Kategorier
Evenemang Nyheter

Stor uppslutning när Byalaget bjöd in till temakväll om krisberedskap

Den 13 mars samlades nära 80 bybor i alla åldrar för att lära sig mer om Trygghetspunkt Glumslöv, personlig beredskap och hur vi bybor kan arbeta som volontärer för att hjälpa till i händelse av kris.

På talarlistan stod Landskrona stad/Räddningstjänsten och Frivilliga resursgruppen, FRG, en avdelning inom Civilförsvarsförbundet. Glumslövs frivilliga brandkår och Matöppet fanns på plats för att berätta om sina förberedelser och möjligheter att stötta byborna – båda med budskapet att händer det något så ser vi till att hitta lösningar i byn.

Glumslöv byalag håller temakväll om krisberedskap i Glumslövs Skola. Räddningstjänsten i Landskrona stad samt frivilliga resursgruppen FRG från civilförsvarsförbundet höll föredrag
Stor uppslutning när byalaget bjöd in till temakväll. Foto: Anna Pankko

Glumslövs fotbollsförening, F12, såg till att en välkomnande doft av både kaffe och hembakt spred sig i lokalen och gästerna var inte sena med att köpa fika av laget. När programmet avslutades passade byalaget på att ge alla externt inbjudna talare en gåva i trä i form av grytunderlägg, producerade i byn.

Efter föredragen fortsatte byborna att samtala om krisberedskap samtidigt som alla kunde ta del av tips och trix från FRG och byalaget och kika på olika typer av utrustning som kan vara bra att ha. Utrustning som gemene man oftast har hemma. Det fanns även möjlighet att anmäla sig till utbildningar och lämna intresseanmälan för arbete som volontär.

Stort tack till alla som var med och gjorde temakvällen till en succé. Särskilt tack till: Elin Backman Kiste och André Tajti från Landskrona stad/Räddningstjänsten och Ann Örtenholm-Persson och Camilla Kvick Johansson från Landskrona Civilförsvarsförening och Frivilliga resursgruppen, FRG, hälsar Byalagets styrelse.

Tips från Landskrona stad/Räddningstjänsten
* Säkerställ att du får kris-sms genom att ange ditt telefonnummer på: www.landskrona.se/sms
* vill du läsa mer om stadens risk- och sårbarhetsanalys så finns den här: www.landskrona.se/krisberedskap.

Tips från Frivilliga resursgruppen
* Bli en del av FRG, anmäl dig här: www.frivilligaresursgruppen.se. Det finns en hel del utbildningar att anmäla sig till: landskrona@civil2.se.

Tips från Glumslövs frivilliga brandkår
* Investera i brandsläckare med pulver, 6 kg och en brandfilt
* se till att ha brandsläckare på varje våningsplan
* vänd brandsläckare ett par gånger upp och ned så att pulvret förblir rörligt, bör utföras två gånger per år
* kontrollera årligen att trycket i behållare inte sjunkit så lågt att mätaren är nere på rött
* visar släckaren rött, eller om den är mer än 10 år gammal, bör den bytas ut mot en ny
* visar den gamla släckaren grönt och innehållet känns rörligt när man vänder den upp och ner trots att den är 10 år gammal kan man ha den i reserv till exempel i garaget eller i förrådet
* finns det ingen datumstämpel på brandsläckaren vid inköp är det viktigt att notera inköpsdatum.
* brandsläckare finns att köpa i många olika färger i olika butiker, till exempel Biltema och ICA.

Tips från Glumslövs byalag
* hämta information från pålitliga källor som radions beredskapskanal SR P4 och personal vid trygghetspunkten
* lär känna ditt boende så du vet var och hur du stänger av vatten och el
* tänk på dina grannar – kanske är någon extra sårbar som inte kan få sin vanliga hjälp
* är det strömavbrott så var sparsam med mobil och surf, skicka hellre sms för att inte belasta telefonnätets reservbatterier.

Byalaget är även glada över att temakvällen uppmärksammats av Landskrona direkt.

Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner

Byalagets svar på samråd om Vapensmeden 1

Synpunkter på planförslag #Vapensmeden 1 – Glumslövs byalag

Samrådsmöte: Församlingshemmet Glumslöv, kl. 18:00, 29 februari 2024

Planområdets placering

Planområdet ligger centralt i byn och nära järnvägsstationen på mark som redan är tagen i bruk för bebyggelse. Det är positivt att marken finner ett nytt användningsområde nu när den tidigare verksamheten som var en mindre mekanisk verkstad har upphört. Projektet kan också tillföra nya boendealternativ i form av lägenheter på en ort som domineras av villor. 

Befintligt bostadshus

Bostadshuset från förra sekelskiftet är en del av den äldre miljön som finns kvar i det ursprungliga bycentrumet vid korsningen mellan Heimdalsgatan och Södra Kristoftavägen. Huset är byggt av tegel från ett lokalt tegelbruk och har i Landskrona stads inventering åsatts ett visst kulturhistoriskt värde.

Det bör vara möjligt att bevara och komplettera den befintliga byggnaden för att bibehålla karaktären av den äldre bebyggelsen och samtidigt få ut mer byggnadsyta. 

Lokalt tillverkat tegel

Tegeltillverkning var tidigare en viktig näring i trakten kring Glumslöv och de befintliga byggnaderna är byggda av lokalt tillverkat tegel. Vid rivningsarbeten finns det möjlighet att tillvarata tegel och låta det leva vidare i någon konstruktion på området. 

Bevarande av träd

Det är positivt att det stora trädet en lind föreslås bevaras då det är ovanligt med träd av den storleken bland småhusbebyggelsen, det tillför naturvärden och kan även ha betydelse för dagvattenhanteringen i området.

Det bör ställas särskilda krav på exploatören för att säkerställa att trädet verkligen klarar sig igenom byggprocessen utan att skadas. 

Trafiksituation i korsningen Heimdalsgatan / Södra Kvistoftavägen

Korsningen är hårt trafikerad och har skymd sikt, det ligger dessutom en livsmedelsaffär med kundparkering mitt i korsningen. Särskilt vid 16 – 18 tiden när byborna handlar på väg hem från jobbet är situationen ansträngd. 

I samband med planeringen av Vapensmeden 1 är det lämpligt att tänka över korsningens framtida utformning.

Att  tillföra in och utfart från ett underjordiskt garage mot Södra Kvistoftavägen är en mindre lämplig lösning. Bilar som skall ner i gångfart och vänta på att portar skall öppnas och att andra skall in eller ut kommer ytterligare försämra flödet.

Det finns även ett bygglovsärende för en ny brandstation i korsningen Södra Kvistoftavägen / Baldersgatan som är en aspekt att tänka på vad gäller trafikmiljön.

Det bör övervägas att istället förlägga utfarten från området mot stationen där kapaciteten att ta emot trafik är mycket större.

Reflektion om underjordiskt garage som metod att maximera markanvändningen

Ett underjordiskt garage är en dyr metod att få plats med bilar tillhörande fler lägenheter på en given markyta. Det kan tänkas att den extra kostnaden, schablonmässigt 500 000:- per parkering, påverkar prisvärdheten hos lägenheterna och därmed projektets ekonomiska bärkraft på ett sådant sätt att ett mindre antal lägenheter och parkering i markplan hade varit att föredra.

Det är inte önskvärt för byborna med ett projekt som går i stå i väntan på bättre tider och eventuellt etappindelas på ett sätt som gör att  tomten blir delvis bebyggd och delvis ligger för fäfot.

Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner Nyheter

Samrådsmöte om Vapensmeden 1

Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv enligt detaljplan skiss från Fojab Arkitekter och Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona
Glumslövs Byalag deltog på samrådsmötet.
Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv Bildkälla: Fojab arkitekter/Landskrona Stad stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad har hållit samrådsmöte för detaljplan för fastigheten Vapensmeden 1 (fd Larssons Mekaniska) 2024-02-29 ett 20 tal bybor mötte upp.

Mötet inleddes med en genomgång av översiktsplanen för Glumslöv där fokus nu ligger på förtätning inom byns befintliga gränser efter att länsstyrelsen har ställt sig negativ utbyggnad på jordbruksmark västerut. 

De två befintliga verkstadsbyggnaderna på Vapensmeden 1 föreslås ersättas av två lägenhetshus i fyra våningar + vindsvåning. Av bullerskäl vänds balkongerna mot innergården. 

Det befintliga bostadshuset i tegel från 1905 föreslås rivas och ersättas av en radhuslänga med fyra lägenheter i tre våningar.

I nuvarande läge är det inte klart vilken upplåtelseform det blir för bostäderna och det är inget som går att reglera i en detaljplan. 

Den befintliga gårdsplanen ersätts med ett underjordiskt garage för 22 bilar med utfart mot Södra Kvistoftavägen, på garagets tak blir det innergård / trädgård. 

Övriga 15 parkeringar i markplan föreslås få utfart mot stationen. 

Det stora trädet en lind föreslås bevaras. 

En ny gångstig mot stationen för att avlasta Södra kvistoftavägen föreslås i samband med nästa detaljplan som kommer för Vapensmeden 15, 16 (Defa området). 

Styrelsen i Glumslövs Byalag arbetar med att sammanställa synpunkter från medlemmar på den föreslagna detaljplanen och uppmanar alla berörda att sätta sig in i frågan.

Kompletta handlingar finns på Landskrona stads hemsida:

https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/

Skriftliga synpunkter på detaljplanen framförs till stadsbyggnadsförvaltningen senast 2024-03-12

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.