Kategorier
Trafiksäkerhet Trygghet

Digital Trygghetsvandring 2024

Glumslövs byalag deltog i Landskrona Stads Digitala Trygghetsvandring under februari.

Vi identifierade ett antal platser i Glumslöv med bristande belysning och dålig trafiksäkerhet som har rapporterats på kommunens hemsida.

Gångstigen från busshållplatsen Ålabodsvägen till gångtunneln vid kyrkan saknar belysning och har buskar som hänger ut från trekanten. För den som går nedför trapporna blir belysningen på gångstigen nedanför nästan bländande.

Dålig belysning i trappor vid gångstig i Glumslöv vid busshållplatsen Ålabodsvägen
Dålig belysning i trappor vid busshållplatsen Ålabodsvägen
Det saknas belysning vid gångstigen vid trekanten i Glumslöv vid busshållplatsen Ålabodsvägen längs Glumslövsvägen.
Dålig belysning längs gångstig vid busshållplatsen Ålabodsvägen

Korsningen mellan Heimdalsgatan, Ålabodsvägen och  Glumslövsvägen är hårt trafikerad och är oöversiktlig med många anslutningsvägar. Att uppgången från gångtunneln kommer upp “mitt i korsningen” är också mindre genomtänkt.

Korsningen mellan Heimdalsgatan och Södra Kvistoftavägen är hårt trafikerad och har skymd sikt samt kundparkering för Matöppet mitt i korsningen. Vid 16 – 18 tiden när byborna handlar på väg hem från jobbet är situationen extra ansträngd. 

Gångstigen mellan Trekanten och Iduns väg saknar belysning.

Infarten i byn på Södra Kvistoftavägen uppfattas som en landsväg där man kan hålla ganska hög fart ända fram till korsningen med Baldersgatan. Det är särskilt problematiskt eftersom det är mycket oskyddade trafikanter på väg till och från pizzerian och golfbanan.

Släckta gatlyktor vid gångstigar bakom Glumslövs skola och Hedebyvägen samt släckt belysning i gångtunneln vid skolan. Detta är rapporterat som åtgärdat från Landskrona Stad.

Släckta gatlampor vid Glumsövs skola och Hedebyvägen åtgärdat av Landskrona stad.
Släckta gatlyktor vid Glumslövs skola och Hedebyvägen, felet är åtgärdat.
Släckta lampor i gångtunnel vid Glumslövs Skola felet är åtgärdat av landskrona stad.
Släckta lampor i gångtunnel vid Glumslövs Skola, felet är åtgärdat

Gångstigen mellan Viktorshögsvägen och macken vid Milstolpen behöver en mer genomtänkt lösning för att hindra biltrafik och dämpa farten på cyklar och sparkstöttingar än de betonggrisarna som finns där nu. 

Från Dommarringen på Annetorp finns det en informell genväg upp för slänten och över Glumslövsvägen mot Viktorhögsvägen och macken vid Milstolpen. En permanent lösning liknande övergången i norra delen av byn skulle vara önskvärd.