Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner Nyheter

Samrådsmöte om Vapensmeden 1

Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv enligt detaljplan skiss från Fojab Arkitekter och Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona
Glumslövs Byalag deltog på samrådsmötet.
Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv Bildkälla: Fojab arkitekter/Landskrona Stad stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad har hållit samrådsmöte för detaljplan för fastigheten Vapensmeden 1 (fd Larssons Mekaniska) 2024-02-29 ett 20 tal bybor mötte upp.

Mötet inleddes med en genomgång av översiktsplanen för Glumslöv där fokus nu ligger på förtätning inom byns befintliga gränser efter att länsstyrelsen har ställt sig negativ utbyggnad på jordbruksmark västerut. 

De två befintliga verkstadsbyggnaderna på Vapensmeden 1 föreslås ersättas av två lägenhetshus i fyra våningar + vindsvåning. Av bullerskäl vänds balkongerna mot innergården. 

Det befintliga bostadshuset i tegel från 1905 föreslås rivas och ersättas av en radhuslänga med fyra lägenheter i tre våningar.

I nuvarande läge är det inte klart vilken upplåtelseform det blir för bostäderna och det är inget som går att reglera i en detaljplan. 

Den befintliga gårdsplanen ersätts med ett underjordiskt garage för 22 bilar med utfart mot Södra Kvistoftavägen, på garagets tak blir det innergård / trädgård. 

Övriga 15 parkeringar i markplan föreslås få utfart mot stationen. 

Det stora trädet en lind föreslås bevaras. 

En ny gångstig mot stationen för att avlasta Södra kvistoftavägen föreslås i samband med nästa detaljplan som kommer för Vapensmeden 15, 16 (Defa området). 

Styrelsen i Glumslövs Byalag arbetar med att sammanställa synpunkter från medlemmar på den föreslagna detaljplanen och uppmanar alla berörda att sätta sig in i frågan.

Kompletta handlingar finns på Landskrona stads hemsida:

https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/

Skriftliga synpunkter på detaljplanen framförs till stadsbyggnadsförvaltningen senast 2024-03-12

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.