Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner Nyheter

Samrådsmöte om Vapensmeden 1

Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv enligt detaljplan skiss från Fojab Arkitekter och Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona
Glumslövs Byalag deltog på samrådsmötet.
Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv Bildkälla: Fojab arkitekter/Landskrona Stad stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad har hållit samrådsmöte för detaljplan för fastigheten Vapensmeden 1 (fd Larssons Mekaniska) 2024-02-29 ett 20 tal bybor mötte upp.

Mötet inleddes med en genomgång av översiktsplanen för Glumslöv där fokus nu ligger på förtätning inom byns befintliga gränser efter att länsstyrelsen har ställt sig negativ utbyggnad på jordbruksmark västerut. 

De två befintliga verkstadsbyggnaderna på Vapensmeden 1 föreslås ersättas av två lägenhetshus i fyra våningar + vindsvåning. Av bullerskäl vänds balkongerna mot innergården. 

Det befintliga bostadshuset i tegel från 1905 föreslås rivas och ersättas av en radhuslänga med fyra lägenheter i tre våningar.

I nuvarande läge är det inte klart vilken upplåtelseform det blir för bostäderna och det är inget som går att reglera i en detaljplan. 

Den befintliga gårdsplanen ersätts med ett underjordiskt garage för 22 bilar med utfart mot Södra Kvistoftavägen, på garagets tak blir det innergård / trädgård. 

Övriga 15 parkeringar i markplan föreslås få utfart mot stationen. 

Det stora trädet en lind föreslås bevaras. 

En ny gångstig mot stationen för att avlasta Södra kvistoftavägen föreslås i samband med nästa detaljplan som kommer för Vapensmeden 15, 16 (Defa området). 

Styrelsen i Glumslövs Byalag arbetar med att sammanställa synpunkter från medlemmar på den föreslagna detaljplanen och uppmanar alla berörda att sätta sig in i frågan.

Kompletta handlingar finns på Landskrona stads hemsida:

https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/

Skriftliga synpunkter på detaljplanen framförs till stadsbyggnadsförvaltningen senast 2024-03-12

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

Kategorier
Evenemang Nyheter

Glumslövs byalag arrangerar temakväll om krisberedskap

När: onsdagen den 13 mars kl. 18–20
Var: Glumslövs skola, matsalen
Hur: föredrag, samtal och utställning
Anmälan: senast den 8 mars till info@glumslovsbyalag.se

Byalaget bjuder in till en kväll i beredskapens tecken med representanter från de aktörer som har en nyckelfunktion i Glumslöv – inklusive oss bybor. Kom och få information och berika dig med vad samhället hjälper till med i händelse av kris – och vad du själv kan göra för att klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott.

Aktörer på plats under kvällen:
• Landskrona stad/räddningstjänsten
• Civilförsvarsförbundet med Frivilliga resursgruppen
• Glumslövs frivilliga brandkår
• Matöppet.

Program:
• Trygghetspunkt Glumslöv
• Beredskap, Glumslöv och Landskrona
• Beredskap, personlig
• Behov av volontärer
• Utbildning.

Dessutom handgripliga tips på hur du förbereder dig, preppar, för en vecka utan samhällets hjälp.

Fika:
Glumslövs fotbollsförening, F12, finns på plats och säljer fika. Förtjänsten går oavkortat till ungdomarnas klasskassa. De kommer bli glada över ditt bidrag – så kom gärna fikasugen.

Anmälan:
Anmäl dig, och hur många som kommer från ditt hushåll, genom att skicka en e-post till: info@glumslovsbyalag.se. Senast den 8 mars vill vi ha din anmälan.

Varmt välkommen!

Matlagning som en prepper med ett stormkök från Trangia och en vattendunk vid strömavbrott. 
Lär dej mer om Beredskap och krisberedskap på temakvällen hos Glumslövs Byalag
Mat och vatten är en viktig del av krisberedskapen här lagas det mat på ett stormkök.

Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner

Detaljplan för Vapensmeden 1

Välkommen till samrådsmöte angående detaljplan för Vapensmeden 1 Glumslöv

När: Den 29 februari kl. 17:30
Var: Glumslövs församlingshem
Hur: Se information nedan.

Samrådsmöte
Under mötet kommer stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att informera om planförslaget och svara på frågor.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vapensmeden 1 i Glumslöv. Stadsbyggnadsnämnden beslutade via delegation den 2024-02-06 SBN Plan § 1 att sända planförslaget på samråd.

Under samrådet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Planförslag
Planområdet ligger i centrala Glumslöv, intill järnvägsstationen och är cirka 4000 kvadratmeter till ytan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Vapensmeden 1.

Synpunkter
Om du har synpunkter på planförslaget så ska dessa lämnas skriftligen senast 2024-03-12. Skrivelsen ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till:

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

Kompletta handlingar om detaljplanen finns på Landskrona Stads webbplats: https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/?fbclid=IwAR3wO2iQLAt6p4AkUcO8HqQCj5ypqPGFLhfdrfJwn4CC5moGI37FrD2TFmo

Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv som föreslås ersättas med nybyggnation av bostäder enligt förslag till detaljplan från Landskrona stad
Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv.